راز دریا

دریا با آن که عمیق است اما امواجی را که در سطحش هستند سرکوب نمی کند بلکه اجازه می دهد به ساحل برسند.

تو هم مثل دریا اواج سطحی و زود گذر زندگی ات را به سمت بهترین ها هدایت کن.

دریا هم سطح دارد هم عمق...

راز دریا در نگه داشتن تعدل بین این دو است.

تو هم این تعادل را حفظ کن تا سالم به مقصد برسی.

در عین حالی که به سلامت بدن فکر می کنی به دنبال سلامت جان هم باش

مثل دریا باش از بیکرانگی

اجازه بده تا رودخانه های معرفت در تو بریزند تا تمام نشدنی باشی

تا هرگز تمام نشوی

مثل دریا پر از تلاطم باش و از سکون بپرهیز از تند باد حوادث بیم نداشته باش مگذار که مرداب شوی

مثل دریا ثروتمند باش و سخاوتمند

سفره ات را برای همه پهن کن

بگذار تا هرکس هر چه نیاز دارد از تو برگیرد به ماهیگیر ماهی بده و به مرد گوهری مروارید

مثل دریا که دلش رنگ آسمان را به خود گرفته تو هم آبی باش

انعکاس باش از آسمان ها از خدا

خداگونه باش.

 

/ 1 نظر / 8 بازدید