می خوام بترکونمت بوووووووووووووووووووومب

تبریک به سازمان هوایی            بهر دو سه تا هنر نمایی

 

یک یک که زابتدا بگویم           فردا می رسم به آن نهایی

 

1- ترکید یه طیاره تو قزوین              مانند یه فیلم سینمایی

 

گم گشت به طبق عادت اول               یک جعبه گنده سیاهی

 

شاید که به این سبب چنین بود          تاضبط شود یه چیزهایی

 

تقصیر هواپیما نبوده                  که کشته شدن یه چند تایی

 

از این خلبان ننه مرده                   سر زده حتما یه اشتباهی

 

2- چند روز پس از آن سپری شد        گویا که دوباره خبری شد

 

گفتند در استان خراسان           اوضاع تو فرودگاه خطری شد

 

سیزده خدمه ، سه تا مسافر     عمرشون سه سوته سپری شد

 

گفتیم که چی شده دوباره؟              بازم خلبان سکندری شد؟

       

گفتند نه این دفعه صدایی                   داخل کابین شنیدنی شد

 

مابین معاون ایلوشین                 با مهماندارا یه کل کلی شد

 

چشم خلبان رفتش تو دنده                  باسَنِش یهویی فنری شد

 

در بین باقالی ها دماغه                    چهره همه چه دیدنی شد

 

گفتند که بابا عیبی نداره                    دعوا سر .... بوده دوباره

 

هر کسی که کار غلطی کرد                می میره دیگه ، اشکال نداره

 

3- روز بعد نشستیم توی خونه                گفتیم ببینیم خاله شادونه

 

باز خبر شنیدیم هواپیما                    در کرج سقوط کرده یه دونه

 

آموزشِیَم بوده ، الهی...                     سر نشیناشم که دو تا دونه

 

فرداشم سقوط کرد هلی کوپتر              مردن دوباره سه چار تا دونه

 

((دو حادثه این وسط جا افتاد           چون هیچکی از اون بالا نیفتاد))

 

اکنون که دارم اینها رو می گم               روی صندلی توی بویینگم 

 

یک چراغ داره می زنه چشمک               موهای همه شبیه پشمک !

 

ای وای چرا سرعتش زیاده؟                  من می خوام بشم الان پیاده

 

خانوم میشه یک لحظه بیایین                می ریم عمودی به سمت پایین؟

 

اومدم بگم مخم داغون شد                      که انا علیه راجعون شد......

/ 1 نظر / 17 بازدید
لبخندایرانی

طاعات وعبادات شما مقبول درگاه خداوند متعال منتظرشما هستيم در پنج روز پاياني ويژه نامه ي 15روزه ي وبلاگ لبخندايراني در ماه مبارك رمضان مطلب جدیدتون مثل همیشه عالی بود ودر یک جمله می توان گفت:آپ خوبی بود