حرف های خط خطی

زمهریر دست هایت

جای چای

ضد یخ می نوشمِِ

خود خوری...

خود خوری...

خود خوری...

حرف های خط خطی،

رادیو ترانزیستوری

می گویی که می روی و دیگر،

گذرت هم اینجا نمی افتد

کاش می دانستی یک مرد....

شاید از عشق بمیرد

اما...

از پا نمی افتد

دو دستم را

که به سوی تو دراز است

رها کن...

من را که نمی توانی بالا بکشی

 می ترسم

خودت هم به زمین بیفتی.... 

                                                                        شاعر : میلاد تهرانی

/ 0 نظر / 9 بازدید