جدیدترین ضربالمثل چینی


جدیدترین ضرب المثل چینی می گوید:
 

یک ایرانی اگر هواپیمایش سقوط نکند،

از حوادث رانندگی جان سالم به در ببرد،

زندانی نشود،

آلودگی هوا زنده اش بگذارد،

زلزله زیر آوار لهش نکند

و در گودال وسط چهارراه ناپدید نشود،

حتماً از خوشحالی خواهد مرد.

/ 0 نظر / 52 بازدید