لطفا تعجب کنید

٣- چشم انسان مانند یک دوربین 135 مگا پیکسلی عمل می کند

4-مار می تواند تا نیم ساعت پس از قطع شدن سرش نیش بزند

5-مورچه ها هم مانند انسان ها خمیازه می کشند

6-دویست میلیون برابر تعداد انسان ها در روی زمین حشرات ریز درشت وجود دارد

7-مغز در هنگام خواب فعال تر از زمانی است که تلویین می بینید

8- 90%سم مار از پروتئین ساخته شده است

9-قلب میگو در سرش وجود دارد

10-اغلب مار ها 6 ردیف دندان دارند

11-لئونارد و داوینچی نقاش و دانشمند معروف جهان می توانست هم زمان با یک دست خود بنوسد وبا دست دیگر نقاشی بکشد

12-کوچکترین سگ دنیا تنها 600گرم وزن دارد

/ 0 نظر / 14 بازدید